طبقه بندی و کدگذاری کالاها در انبار

طبقه بندی و شماره گذاری (کدگذاری) اقلام در انبار

الف) تعریف: طبقه بندی عبارت از این قرار است که اشیاء وکالاهای موجود در انبار راطوری دسته بندی وتقسیم نماییم که مابین آنها یک صفت مشترک که باید طبقه بندی واقع خواهد شد موجود باشد. بنابراین طبقه بندی شامل دو مرحله است    ۱- تجزیه         ۲- ترکیب

۱- تجزیه: در این مرحله قطعاتی که اجزاء طبقه بندی را تشکیل می دهد مورد بررسی قرار داره و آنچه که برجسته تر است و بتوان آن را صفت مشترک قرار داد انتخاب می نماییم

۲- ترکیب: پس از بررسی های جنبه های مختلف و تشخیص و مشخصات هر یک از قطعات آنچه به هم نزدیک تر باشد در یک جا جمع می کنیم به شرح فوق و جه مشترک اجناس و کالاهای موجود در انبار ها مشخصات آنها است که به عناوین واسامی مختلف نامیده می شود هشتند طبقه بندی قرار خواهد گرفت.

طبقه بندی و کدگذاری در انبار

ب) شرایط طبقه بندی: سه نکته که باید در طبقه بندی رعایت شود.

۱- انطباق سیستم طبقه بندی با احتیاجات مشتریان که شرط اصلی یک سیتم صحیح طبقه بندی است

۲- ساده و قابل فهم بودن سیستم طبقه بندی برای کلیه کارکنان انبار

۳- طبقه بندی باید انعطاف پذیر باشد یعنی بتوان آن ار با تغییرات و تحولات کار منطبق و هم آهنگ ساخت

ج) کالارا می توان بر حسب موارد عناوین زیر طبقه بندی نمود:

۱- انواع کالا با توجه به مشخصات آنها              ۲- بر حسب حروف الفبا ونام کالا

۳- برحسب تاریخ و یا سازمان                     ۴- بر حسب شماره

د) تنظیم کالا در انبار: قرار دادن اشیاء به وضعی معین تا بتوان در موقع احتیاج در مهمترین فرصت و با اطمینان آنها ار پیدا نمود

۱- اطمینان               ۲- روشن بودن تنظیم                  ۳- سرعت

نمونه ای از صفحات دفتر راهنمای طبقه بندی و کد گذاری کالاها

طبقه موجدی کالا       گروه موجودیها         گروه فرعی –ریز موجودیها    مشخصات   ملاحضات
کد۱۱ نام مواد اولیه کد نام کد نام کد نام
۰۱ ۰۱ لنت ریو R از ۱ الی ۹۹
۰۲۱
۰۲
کد ۱۲ گیر بکس پراید ۰۳
۱۲
۱۳
۱۴

نمونه ای از صفحات دفتر راهنمای طبقه بندی و کد گذاری کالاها

طبقه موجدی کالا       گروه موجودیها         گروه فرعی –ریز موجودیها    مشخصات   ملاحضات
کد۱۱ نام مواد اولیه کد نام کد نام کد نام
۰۱ نخ از مواد طبیعی ۰۱ نوع پنبه ای ۰۱ از ۱ الی ۹۹ مشخصه اعم از رنگ ضخامت مدل و غیر را می توان کد داد
۰٫۲ نخ از مواد مصنوعی ۰۲ نوع پشمی
پلی پروپیلن ۰۳ از ۱ الی ۰۰ نوع مشخصه اهم
۰۲ پلی استر از ۱ الی ۹۹ نوع مشخصه ۰۱ از ۱ الی ۰۰ نوع مشخصه اهم
کد ۱۲ مواد مصرفی و کمکی ۰۳ لوازم بسته بندی ۰۱ ز ۱ الی ۹۹ نوع لوازم بسته بندی ۰۱ از ۱ الی ۰۰ نوع مشخصه اهم
۱۱ زنگهای مصرفی در تولید ۰۱ از ۱ ال ۹۹ نوع رنگ را می توان کد داد ۰۱ از ۱ الی ۰۰ نوع مشخصه اهم
۱۲ مواد شیمیایی
۱۳ لوازم دوخت
۱۴ مواد مصرفی و بسته بندی ۰۱ از ۱ الی ۹۹ نوع مواد مصرفی بسته‌بندی کد داد از ۱ الی ۰۰ نوع مشخصه اهم


کد میله ای (بار کد bar code):

کد های میله ای از جمله مکانیسم های ورود (و خروج) اطلاعات هستند که امروزه در جهان کاربردهای فراوانی یافته است. یکی از مهمترین زمینه های استفاده از کدهای میله ای، شناسایی کالا و حسابداری آنها در صنایع، انبارها، قروشگاه ها و یا امور مربوط به کتابخانه ها و آرشیو ها، ورود و خروج پرسنل و ….. است کدهای میله ای به صورت میله های عمودی و سایه و روشن در کنار هم قرار می گیرند به طوری که در فاصله خطوط میله ای چاپ شد فضاهای خالی سفید وجود دارند و به نوعی تبدیل به کد رمز می گردند کدهای میله ای مجموعه ای از اطلاعات حرفی یا عددی هستند که به صورت میله های روشن و تاریک نمایش داده می شوند و شامل اطلاعات از قبیل قیمت، نام محصول، سازنده، وزن، تاریخ ساخت، تاریخ انقعاد و غیره می باشند که خطوط مزبور اطاعات متعددی را در خود ذخیره کرده اند.

طبقه بندی و کدگذاری در انبار

نحوه کد گذاری به روش های مرسوم دیگر در سایت انبارهمیار در پست های دیگر ذکر شده و در آینده نیز بیشتر پرداخته خواهد شد.

فایل ورد این مطلب به همراه جداول را اط لینک زیر دانلود فرمائید:

مجموعه غنی از فایل های آموزشی و پیاده سازی انبار را در این بخش مشاهده کنید: