انبارداری فیزیکی

به لحاظ فیزیکی انبارداری باید بهبود پیدا کند. موضوعات جانمایی انبارها، قفسه بندی، تجهیزات فنی مورد استفاده در انبارها، مسائل ایمنی و ۵S در انبار همه جای بهبود دارند.

مدیریت اطلاعات انبار

جریان داده ها و مدیرت اطلاعات در انبار به اندازه مدیریت فیزیکی انبار اهمیت دارد. موضوعات نرم افزار انبار و مدیریت موجودی، فرآیندها و دستورالعمل ها نیز در این حوزه قرار می گیرد.

کدگذاری و طبقه بندی

موجودی انبار در اولین مرحله نیاز به کدگذاری و طبقه بندی اصولی دارد. ژنریک سازی کدها و نام ها در انبار در این حوزه قرار می گیرد. الگوبرداری از نفت سریع ترین روش است.

مدیریت قطعات یدکی

موضوع قطعات یدکی در انبارهمیار به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است. در زمینه بهینه سازی قطعات یدکی مورد استفاده در نگهداری و تعمیرات روی انبارهمیار حساب کنید.

محصولات دانلودی انبارهمیار:

  • A01: محصول دانلودی آموزشی سایت انبارهمیار
  • 175000 تومان
  • B01: محصول دانلودی پیاده سازی انبارهمیار
  • 268000 تومان
  • محصول دانلودی A01 و B01 انبارهمیار (جمع دو محصول آموزشی و پیاده سازی)
  • با تخفیف ۲۰% : ۳۵۴۰۰۰ تومان