امکان صدور فاکتور اضافه گردید.

با توجه به درخواست متعدد دوستان و جهت تسهیل در خرید توسط شرکت های حقوقی امکان صدور فاکتور فراهم شده است. خریداران عزیز پس از اتمام خرید خود می توانند درخواست فاکتور را در فرم زیر پر کنند و فاکتور را دریافت کنند. صدور فاکتور به صورت فایل PDF به صورت رایگان خواهد بود و جهت دریافت کاغذی فاکتور مبلغ ۱۰ هزار تومان از طریق لینک زیر بابت ارسال با پست پیشتاز باید پرداخت شود.

واریز ده هزار تومان هزینه فاکتور کاغذی

از لینک زیر آنلاین پرداخت کنید: